Bransoletki ratujące życie w ramach „Kujawsko–Pomorska Teleopieka”

0
341
Kujawsko-Pomorska Teleopieka - bransoletki ratujące życie

W ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy rozpoczął rekrutację osób ubogich i wykluczonych społecznie, szczególnie osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Przyjmowanie wniosków potrwa do 11 czerwca. Wsparcie otrzyma ponad 500 bydgoszczan.

W ramach Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki podopiecznym oferowane zostaną:

 • Usługa teleopieki (np. bransoletki);
 • Usługa pomocy sąsiedzkiej;
 • Wolontariat opiekuńczy.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3 000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 507 osób zamieszkujących na terenie miasta Bydgoszczy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

Osoby zamieszkujące na terenie miasta Bydgoszczy;
Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Jakie dokumenty należy dostarczyć w ramach „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

Formularz zgłoszeniowy;
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).

Gdzie należy dostarczyć dokumenty „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

Osobiście w Punkcie podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9 lub w siedzibach rejonowych ośrodków pomocy społecznej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, pokój 47C,
Pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, pokój 47C,
Pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
Za pośrednictwem e-puap, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach
  rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji (tj. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary, Zimne Wody-Czersko Polskie, Stary Fordon, Brdyujście, Łęgnowo, Łęgnowo Wieś, Smukała-Opławiec-Janowo);
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony: MOPS Bydgoszcz

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane przez personel projektu telefonicznie, a na stronie internetowej zostanie opublikowana lista rankingowa. Uczestnicy projektu następnie otrzymają urządzenia elektroniczne (np. w formie bransoletki).

Źródło: http://mopsbydgoszcz.pl/?p=8038

Wspomóż nasze działania Postaw mi kawę na buycoffee.to

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj