Rada Osiedla Błonie – siedziba oraz przewodniczący.

RADA OSIEDLA BŁONIE

Przewodniczący – Krzysztof Kołodziejczyk

Siedziba Rady Osiedla Błonie: ul. Broniewskiego 1 (Biblioteka), tel. 792-240-451

Dyżur: drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca, godz. 17,00-18,00 oraz czwartki, godz. 11,00-13,00

Źródło informacji: BIP Urzędu Miasta Bydgoszcz